Liên hệ

Số đề

color game

Loại Cược Trả Thắng
Màu Sắc - Đơn 1 Trúng 1
Màu Sắc - Đôi 1 Trúng 2
Màu Sắc - Bộ 3 1 Trúng 10

  • Nếu bất kỳ con xúc xắc nào không nằm phẳng hoặc bất kỳ con xúc xắc nào chồng lên một con xúc xắc khác sau khi con xúc xắc đã được đổ, chúng tôi gọi đó là xúc xắc nghiêng, Trò chơi sẽ bị hủy