Liên hệ

Số đề

Chào mừng đến với Nhà cái Uy tín vLott88 - Lô đề trực truyến - Cá độ bóng đá - Sòng bạc trực tuyến - Slots Game. Tham gia chơi và tận hưởng dịch vụ khách hàng tốt nhất từ vLott88.
  • English
    • En English
    • Vn Tiếng Việt
Đăng ký

Pok Deng

Luật chơi Pok Deng

Có 8 bộ bài được sử dụng không có quân bài joker

Có tổng cộng 5 khu cược người chơi 1, người chơi 2, người chơi 3, người chơi 4 và người chơi 5 được chia thành ante và cược

Nhà cái chia 2 lá bài cho mỗi người chơi và nhà cái cuối cùng

Lá bài đầu tiền người chơi 1, người chơi 2, người chơi 3, người chơi 4, người chơi 5 và nhà cái
Lá bài thứ hai người chơi 1, người chơi 2, người chơi 3, người chơi 4, người chơi và nhà cái


Mỗi người chơi so sánh bài của họ với bài của nhà cái, bài của ai cao điểm hơn sẽ giành chiến thắng

Số tiền đặt cược sẽ được chia thành ante và cược (Ví dụ đặt cược 100, số tiền sẽ là 50 cho ante và 50 cho cược)

Nói chung, nếu không có sự kết hợp đặc biệt, thì thắng thua chỉ được trả cho cược theo tỷ lệ 1:1

Khi nhà cái hoặc người chơi có bài là một kết hợp đặc biệt (cùng chất, đôi hoặc các kết hợp đặc biệt khác), thắng cả ante và cược

Tính điểm

9 điểm là giá trị cao nhất, 0 điểm là thấp nhất. Các quân bài được tính điểm như sau: Át = 1; 2-9 = số điểm tương ứng ; 10, J, Q và K = 0.

Ván bài được tính bằng chữ số hàng đơn vị của tổng hai quân bài khi nó vượt quá 9 điểm. Ví dụ: nếu hai lá bài là 6 và 8, tổng số sẽ là 14 và số điểm sẽ được tính là 4 điểm.

Kết hợp đặc biệt

Dưới đây là các kết hợp đặc biệt và thứ hạng của chúng:

9 > 8 > AK cùng chất > đôi > tây kết hợp > 10 và tây kết hợp > 0 cùng chất > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 0

Điểm Kết hợp
7.5 AK cùng chất

A và K cùng chất.

A ♠️K♠️, A♥️ K♥️, A♣️K♣️, A♦️K♦️

7.4 Đôi đặc biệt

Chỉ các đôi A, 5, 6, 10 (của bất kỳ chất nào) mới được tính là đôi đặc biệt.

A♠️A♥️, 5♣️5♦️, 6♣️6♥️, 10♦️10♠️

7.3 Tây kết hợp

Hai lá bài tây (của bất kỳ chất nào) được tính là tây kết hợp.

J♥️ J♠️, J♣️ Q♣️, J♦️ K♣️, Q♠️Q♥️, Q♣️K♦️, K♥️K♦️

7.2 10 và tây kết hợp

Bất kỳ sự kết hợp nào giữa quân 10 và quân bài tây (của bất kỳ chất nào) đều được tính là 0 điểm.

10♦️K♠️, 10♥️Q♣️, 10♦️J♥️

7.1 0 cùng chất

Hai quân bài bất kỳ từ A đến 9 cùng một chất có tổng điểm bằng 0 được tính là cùng chất với 0 điểm.

A♠️9♠️ , 2♥️8♥️ , 3♣️7♣️ , 4♦️ 6♦️

Nhà cái và người chơi có thể có cùng số điểm trong cùng một vòng. Ví dụ, cả nhà cái và người chơi đều 0 điểm cùng chất (7,1 điểm), kết quả là “hòa”.

Lưu ý:

Khi nhà cái thắng và có bài cùng chất hay một đôi hoặc bất kỳ một trong các kết hợp đặc biệt được liệt kê trong bảng trên, người chơi sẽ thua cả ante và cược.

Khi Người chơi thắng và có bài cùng chất hay một đôi hoặc bất kỳ một trong các kết hợp đặc biệt được liệt kê trong bảng trên, sẽ thắng cả ante và cược .

Khi Nhà cái có 0 điểm hoặc 6 điểm, người chơi chỉ thắng nếu bài là cùng chất ,đôi hoặc bất kỳ một trong các kết hợp đặc biệt nào được liệt kê trong bảng trên, và chỉ trả thắng ante theo tỷ lệ 1:1

Khi Người chơi thắng 8 điểm hoặc 9 điểm với bài là cùng chất hoặc một đôi, thậm chí Nhà cái có 0 điểm hoặc 6 điểm, thì vẫn được trả thắng cả ante và cược.

Ví dụ

Không có sự kết hợp đặc biệt

Nhà cái có 5♦️& 6♠️(1 điểm) trong khi người chơi có 7♥️ & 6♣️(3 điểm), người chơi thắng và chỉ trả thắng cược theo tỷ lệ 1:1.

Hòa

Nhà cái có 3♠️& 4♦️ (7 điển) trong khi người chơi có J♣️& 7♥️(7 điểm). Cả hai ante và cược đều được hoàn trả.

Nhà cái hoặc người chơi thắng với bài có sự kết hợp đặc biệt

Nhà cái có 1♠️&3♦️(4 điểm) trong khi người chơi có 5♣️&5♥️ (7.4 điểm) trong trường hợp này người chơi thắng vì có một Tổ hợp đặc biệt là cặp 5 và được tính 7.4 điểm sẽ được trả thắng cả ante và cược.

Nhà cái có 0 hoặc 6 điểm

Nhà cái có 2♠️&4♥️ (6 điểm) trong khi người chơi có 10♦️& J♣️(7.2 điểm). Người chơi chỉ được trả thắng ante

Người chơi thắng khi có 8 điểm hoặc 9 điểm với bài cùng chất hay đôi

Nhà cái có 4♣️&6♥️ (0 điểm) trong khi người chơi có J♦️& 8♦️ (8 điểm với cùng chất). Người chơi sẽ được trả thắng cả ante và cược.